Jednotlivé oblasti vzdělávání Montessori pedagogiky

V čem se budou naše děti vzdělávat? Jak je uspořádán vzdělávací obsah podle Montessori pedagogiky?

V Montessori škole, je vzdělávací obsah rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí. Těmito oblastmi jsou: