Anglický jazyk s rodilými mluvčími

Díky dlouholetým zkušenostem víme, že spojením českého a anglicky mluvícího průvodce, vytváříme přirozené bilingvní prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a oba jazyky se pro ně stávají samozřejmostí. Děti se s anglickým jazykem seznamují skrze písničky, hry a pohybové aktivity, a tak vnímají, že anglický jazyk je každodenní součástí našeho života ve školce.

Na začátku děti často jen pozorují, poslouchají, seznamují se s pro ně novým, anglickým jazykem. Postupně začínají rozumět pokynům a umí reagovat bez nutnosti dalšího vysvětlování v češtině. Přichází první anglická slova a děti jsou více zapojovány do komunikace, učí se, jak klást otázky a komunikovat v anglickém jazyce.

Pro většinu dětí je tak samozřejmostí, že s českým průvodcem komunikují česky a s anglickým anglicky. Děti odpovídají v jazyce, ve kterém jsou tázány, a to jak v běžné komunikaci, tak i při řízené činnosti, při práci s Montessori pomůckami.

Může vás zajímat