Anglický jazyk s rodilými mluvčími

Mateřská škola zavedla výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím, aby poskytla dětem příležitost seznámit se s autentickým anglickým zvukem, slovní zásobou a kulturou již od raného věku. Cílem je poskytnout dětem pevný základ pro budoucí jazykové dovednosti. Výuka probíhá formou her, písniček, tvoření, hudebních aktivit a dalších interaktivních metod. Tato zábavná forma učení má za cíl motivovat děti a vytvořit pro ně pozitivní a zaujaté prostředí.

Může vás zajímat