Mateřská škola má velké a kvalitně vybavené prostory vyhovující hygienickým i organizačním podmínkám pro realizaci předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 6 let.

Budova naší mateřské školy v Ostravě-Svinově

Může vás zajímat