Mateřská škola má velké a kvalitně vybavené prostory vyhovující hygienickým i organizačním podmínkám pro realizaci předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 6 let.

Prostory naší mateřské školy

 • Dvě třídy (80 m2 a 70 m2)
 • Dvě spací místnosti (60 m2)
 • Dvě umývárny (4x umyvadélka, 2x dětské toalety, 2x pisoár, sprchy)
 • Jídelna s výdejnou
 • Dvě šatničky se skříňkami a botníky
 • Tělocvična
 • Zahrada o rozloze 180 m2

Zahrada naší mateřské školy

K naší mateřské škole jsme pro děti vytvořili nový venkovní přirozený prostor, který slouží jak k realizaci enviromentálních aktivit, navazujících na výuku, tak k naplnění potřeby pohybu,  odpočinku a relaxace. Opomenuty nebyly také námětové herní prvky.

Zahrada je vytvořena v jednotném principu, všechny prvky jsou ze stejného materiálu (dřeva) a v příjemném barevném ladění. Děti se zde mohou věnovat péči o rostliny a drobné živočichy, mají zde smyslové podněty k poznání různých druhů přírodnin, prostor k pohybu a k námětové  hře.

Zahradu tvoří jak výukové prvky, tak sportovně pohybové (s požadovanou certifikací) a herní. Naleznete u nás smyslový chodník, záhony, ubikaci pro hmyz, dětský domeček, sestavu se skluzavkou, pískoviště, vláček, lanovou sestavu s horolezeckou stěnou, balanční prvky, houpadla s motivem koní aj.v viz fotodokumentace.

Naše dvě třídy

 • Dvě plně vybavené třídy – herny.
 • Každá ze tříd má podmínky pro hygienu a odpočinek. K obou třídám náleží oddělená místnost s lehátky k odpočinku a relaxaci.
 • Podlaha obou tříd je pokryta omyvatelným ekologickým materiálem-marmoleem.
 • Pro stravování dětí máme jídelnu vybavenou stolečky a židlemi a úložnými prostory pro nádobí. Jídelna má svůj kuchyňský koutek – výdejnu a je vybavena potřebným nádobím (tácky, mísy na polévku, naběračky, talíře, misky, příbory)
 • Každá třída má své sociální zázemí – umývárnu a toalety. Součástí sociálních místností jsou nádoby na mýdlo a ručníky
 • Vedle tříd jsou praktické šatničky se skříňkami určené k převlékání a přezouvání
 • Ve třídách je speciální, připravené prostředí, které děti vede ke spontánnímu vstřebávání vědomostí a osvojování kulturních dovedností.
 • Obě třídy jsou vybaveny specifickým otevřeným nábytkem a pomůckami. Vybavení třídy má klidné přírodní barvy, rovněž hračky a pomůcky jsou z přírodních materiálů a jsou dětem volně přístupné.
 • Nábytek i pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí. Nábytek je ukotven pevně, aby zaručoval bezpečnost.
 • Pomůcky jsou uloženy systematicky v policích podle jednotlivých oblastí, jsou estetické, příjemné na pohmat, svým vzhledem pro děti přitažlivé. Jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům.
 • Každá pomůcka má své stálé místo. Pomůcky a hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti samy dosáhly a mohly je využívat ke svým činnostem.
 • Než si dítě vybere pomůcku, rozloží si na zem kobereček. Ostatní děti respektují jeho pracovní prostor a i to, že dítě nechce být rušeno.
 • Kobereček vede děti k pořádku tím, že jakmile dítě práci dokončí, uklízí i svůj pracovní prostor. Pokud chce dítě svou práci přerušit, označí ji cedulkou se svým jménem – má tedy zodpovědnost za neuklizené pomůcky a ostatní zase jeho prostor a práci stále respektují. Pomůcka je zde pouze v jednom provedení, což vede děti k rozvoji tolerance a trpělivosti – čekají, až kamarád práci dokončí. Pomůcky obsahují prvek kontroly. Nezapadá-li nějaká část nebo je navíc, dítě samo pozná omyl a hledá nové řešení.
 • Obě třídy jsou pomyslně rozděleny na centra (koutky) aktivit. Tato centra jsou pak vybavena odpovídajícími pomůckami a materiály.

monte

Centra aktivit v třídách

 • Centrum praktického života
 • Centrum smyslové výchovy
 • Centrum jazyka
 • Centrum matematiky
 • Centrum kosmické výchovy

_DSC9502

 Co byste ještě měli vědět

 • Uprostřed každé třídy je vyznačená Elipsa, sloužící ke cvičení soustředění, ticha a rovnováhy.
 • Každá třída má také svou pracovní část určenou pro výtvarné a pracovní aktivity. Nábytek tvoří stoly cca s 5 židlemi. Součástí této části jsou také pomůcky pro výtvarné a pracovní aktivity a sušák na výkresy.
 • Pro hudební činnosti jsou třídy vybaveny klavírem nebo elektronickými varhanami. Každá třída má také svůj vlastní CD přehrávač.

Může vás zajímat