ZŘIZOVATEL, ŘEDITEL

Ostravský patriot, inovátor, kreativec, podnikatel a pedagog, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice.
Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli rodiče svých dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolních a školských zařízení. Za cíl si klade vytvořit moderní školské instituce, které reagují na měnící se vzdělávací potřeby a tvoří jinou volbu k místy zastaralému tradičnímu vzdělávacímu systému. Svou vizi založil na celosvětovém a respektovaném vzdělávacím systému Montessori pedagogiky. Absolvoval mezinárodně certifikovaný kurz AMI pro Montessori ředitele, který vedli Sue Pritzker and Eder Cuevas.
„Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitele, asistentky nebo rodilé mluvčí.“
Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY HULVÁKY

  • Bc. Aneta Chalupová

Je učitelkou třídy Monte. Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na tělesnou výchovu. Inspirací pro toto povolání jí byla radost z činností s dětmi. Na profesi učitelky ji nejvíc baví její pestrost a fakt, že je součástí života dítěte v předškolním věku, tedy v nejdůležitější etapě života. Baví ji, jak může pozorovat , jak se děti učí novým věcem, jak se učí správně jednat a žít a poznávat své možnosti v různých životních etapách. Je kreativní a s oblibou se dále vzdělává ve speciální pedagogice a psychologii. V mateřské škole vede kroužek Sportík. Mimo jiné ráda chodí po horách a sportuje.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 3 – 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY SVINOV

  • Jana Pešatová

Celý život mne to k dětem táhlo, fascinoval mě jejich pohled na svět, energie a zvědavost, pokud dětem dáme to správné prostředí, překvapí nás svou samostatností a nedokáží nás udivovat, a proto si myslím, že Montessori prostředí dá každému dítku individuální prostor k objevení samo sebe. Střední škola grafického designu mi dala základ a všeobecný přehled, ale již při studiu jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, proto mě další kroky vedly ke studiu předškolní pedagogiky.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 0 – 3 u trenérky Heidi Philippart.
S Montessori prostředím pracuji již 3 roky, a tak jsem byla velmi nadšená s přijetím jako Montessori pedagog do školky v Ostravě a vzdělávat tak děti v této mateřské škole.

,,V dítěti leží osud budoucnosti.’’ – M. Montessori