Školné se v naší školce hradí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy nebo prostřednictvím hotovostní úhrady účetní školy, vždy nejpozději k 15. dni měsíce na měsíc následující. Z organizačních důvodů však upřednostňujeme bezhotovostní platby. Vedle školného rodiče hradí také za stravování dětí.

Bankovní spojení: číslo účtu: 2400573114/2010

 

Ceník školného na školní rok 2022/2023

  • školné je vypočítáno na 1 dítě
  • školné je vypočítáno tak, aby byly pokryty provozní a mzdové náklady mateřské školy
  • školné je stanoveno na měsíční platbu
  • školné nezahrnuje stravování dětí

 

Platný ceník měsíčního školného (1 dítě):

Věk dítěte Celodenní Polodenní
do 3 let 9.890 Kč 7.490 Kč
3 a více let 8.490 Kč 6.490 Kč

 

Slevy ze školného

  • Při příležitosti otevření nového pracoviště v Ostravě-Svinově, nabízíme 10% slevu ze školného, při obdržení přihlášky do 31. května 2022.
  • Montessori Ostrava standardně podporuje sourozenecké slevy po celou dobu studia.
  • Montessori Ostrava prostřednictvím dostupných fondů poskytuje v případech hodných zvláštního zřetele stipendium (slevu) ze školného až do výše 100%. Podrobnosti u zřizovatele a ředitele školy (T: +420 603 252 328).

Může vás zajímat