Školné se v naší školce hradí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy nebo prostřednictvím hotovostní úhrady účetní školy, vždy nejpozději k 15. dni měsíce na měsíc následující. Z organizačních důvodů však upřednostňujeme bezhotovostní platby. Vedle školného rodiče hradí také za stravování dětí.

Bankovní spojení: číslo účtu: 2400573114/2010

 

Ceník školného na školní rok 2019/2020

 • školné je vypočítáno na 1 dítě
 • školné je vypočítáno v návaznosti na státní dotace školy
 • školné je vypočítáno tak, aby byly pokryty provozní a mzdové náklady mateřské školy
 • školné je stanoveno na měsíční platbu
 • školné nezahrnuje stravování dětí

Platný ceník měsíčního školného:

Maximální počet dětí
v jedné třídě
Druh třídy Celodenní školné / 1 dítě Polodenní školné / 1 dítě
20 BENJA 6.890 Kč 4.990 Kč
22 MONTE 6.890 Kč 4.990 Kč

Slevy ze školného

 • Montessori Ostrava standardně podporuje sourozenecké slevy po celou dobu studia.
 • Montessori Ostrava prostřednictvím dostupných fondů poskytuje v případech hodných zvláštního zřetele stipendium (slevu) ze školného až do výše 100%. Podrobnosti u zřizovatele a ředitele školy.

Zvýhodněný ceník ročního školného – při jednorázové úhradě:

Poznámka – při nástupu během školního roku se informujte na možnosti jednorázové úhrady na tel.: 739 527 110

Typ školného Standard Zvýhodněné celodenní Zvýhodněné polodenní 
Zvýhodněné roční 6.890 Kč / 4.990 Kč 62.010 Kč 44.910 Kč

Ceník stravování

Úhrada za stravné zahrnuje celodenní stravování dítěte v mateřské škole, včetně pitného režimu, ovoce a zeleniny navíc. Výše stravného je odlišná v závislosti na věku dětí (odlišení je určeno rozdílnými výživovými hodnotami a gramáží potravin). Do ceny je zahrnuta také poměrná část nákladů za dovoz stravy.

Celodenní strava zahrnuje:

 • Ranní přesnídávku
 • Oběd
 • Odpolední svačinku
 • Pitný režim
 • Ovoce a zelenina

Výše stravného pro 3 – 6 leté dítě 1 den:

Ranní přesnídávka, nápoj, ovoce a zelenina 18 Kč
Oběd, nápoj, dezert 37 Kč
Odpolední svačinka, nápoj, ovoce a zelenina 16 Kč
Celkem 71 Kč

Výše stravného pro 7 leté dítě 1 den:

Ranní svačinka, nápoj, ovoce a zelenina 21 Kč
Oběd, nápoj, dezert 40 Kč
Odpolední svačinka, nápoj, ovoce a zelenina 20 Kč
Celkem 81 Kč

 

Důležité informace:

 • Rodiče jsou povinni nahlásit vždy na týden dopředu (tj. nejpozději v pátek do 8. 30 hod. předcházejícího týdne), zda se bude dítě v MŠ stravovat.
 • Odhlášení stravného na následující den je nutné nahlásit vždy předcházející den, a to do 8.30 hod.
 • V daný den již není možné stravu odhlásit, proto si rodiče pro dítě jídlo ve škole vyzvednou.
 • Stravné se platí formou měsíčních inkasních plateb.
 • Případné vyúčtování bude k 30. červnu a k 31. prosinci daného školního roku.

Může vás zajímat