Den v naší mateřské školce

Když jedno video vydá za tisíc slov!

 

Jak u nás vlastně den probíhá?

Uvádíme zde orientační rozpis organizace dne v mateřské škole, který je v rámcovém konceptu společný oběma třídám. Harmonogram jednotlivých tříd se mírně odlišuje, a to v závislosti na specifikách výuky každé z tříd dle věku dětí a odlišnostech třídních plánů.

7:00 – 8:30

Příchod dětí do mateřské školy.

7:00 – 8:30

Spontánní hry, pokud není stanoveno jinak, děti se schází v herně.

8:30 – 10:30

MONTESSORI BLOK – individuální a skupinová práce s Montessori pomůckami, individuální prezentace nových pomůcek, angličtina s rodilými mluvčími, průběžná svačina (děti mohou svačit dle potřeby v průběhu pracovního bloku od 8:30 do 10:00), řízené činnosti – dle Třídního vzdělávacího programu, téma dne, písničky, básničky, protažení celého těla, příprava na pobyt venku.

(Třída Benja od 8:30 do 10:15 hodin)

10:45 – 11:45

Pobyt dětí venku – školní zahrada, školní hřiště, přilehlé okolí.

(Třída Benja od 10:30 do 11:30)

11:45 – 12:00 

Hygiena, příprava dětí na oběd.

(Třída Benja od 11:30 do 11:45)

11:45 – 12:30 Oběd – příchod dětí ze třídy Benja 11:45, příchod dětí ze třídy Monte 12:00

12:30 – 13:00

Odchod dětí, které si rodiče vyzvedávají po obědě

Klidové činnosti, relaxace při poslechu pohádky, hudby.

12:30 – 14:00

Hygiena, spánek nebo odpočinek mladších dětí, čtení příběhu, poslech hudby.

13:00 – 13:30

Hygiena, odpočinek starších dětí, čtení příběhu, poslech hudby, relaxace.

13:30 – 16:00

ODPOLEDNÍ BLOK – řízené činnosti odpoledního bloku: dle Třídního vzdělávacího programu, pokračování tématu dne se zaměřením na různé výchovy, společná práce dětí, zájmové aktivity dětí (keramika, vaření, tanec, hra na hudební nástroj, sportovní průprava), reedukace dětí, logopedická péče, předškolní příprava, průběžná svačina 14:15 – 15:00, pobyt venku.

16:00 – 17:00

Volné hry dětí v herně, pobyt venku.

14:30 – 17:00

Odchod dětí domů.