OPVVV Šablony II.

Podpora výuky cizích jazyků v MŠ

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Jsme součástí Šablony II

CZ.02.3.68/0.0/0.0./18_063/0015160

Číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0005403
Název projektu:
ZŠ a MŠ Montessori Ostrava, Šablony pro MŠ a ZŠ I