VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY HULVÁKY

 • Bc. Aneta Chalupová

Je učitelkou třídy Monte. Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na tělesnou výchovu. Inspirací pro toto povolání jí byla radost z činností s dětmi. Na profesi učitelky ji nejvíc baví její pestrost a fakt, že je součástí života dítěte v předškolním věku, tedy v nejdůležitější etapě života. Baví ji, jak může pozorovat , jak se děti učí novým věcem, jak se učí správně jednat a žít a poznávat své možnosti v různých životních etapách. Je kreativní a s oblibou se dále vzdělává ve speciální pedagogice a psychologii. V mateřské škole vede kroužek Sportík. Mimo jiné ráda chodí po horách a sportuje.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 3 – 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY SVINOV

 • Jana Pešatová

Celý život mne to k dětem táhlo, fascinoval mě jejich pohled na svět, energie a zvědavost, pokud dětem dáme to správné prostředí, překvapí nás svou samostatností a nedokáží nás udivovat, a proto si myslím, že Montessori prostředí dá každému dítku individuální prostor k objevení samo sebe. Střední škola grafického designu mi dala základ a všeobecný přehled, ale již při studiu jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, proto mě další kroky vedly ke studiu předškolní pedagogiky.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 0 – 3 u trenérky Heidi Philippart.
S Montessori prostředím pracuji již 3 roky, a tak jsem byla velmi nadšená s přijetím jako Montessori pedagog do školky v Ostravě a vzdělávat tak děti v této mateřské škole.

,,V dítěti leží osud budoucnosti.’’ – M. Montessori

 • Denisa Tománková, DiS.

Během svého studia na gymnáziu jsem se začala aktivně věnovat hlídání děti a postupně se z této moji radosti stala náplň pro mou budoucí práci učitelky v MŠ. Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole. Děti jsou pro mě radost a proto mě baví s nimi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Jsem ráda, že můžu být součástí tak důležité životní etapy pro dítě. Během svého volna chodím čerpat energii na hory s mým čtyřnohým kamarádem.

 • Ing. Kateřina Muroňová, DiS.

Má studijní léta započala studiem na VŠB oborem ekonomika a řízení v oblasti surovin na fakultě HGF. Vždy mě to táhlo k dětem, a proto jsem během studia na VŠB začala současně studovat i na VOŠ v Ostravě obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po absolvování VOŠ byly mé další kroky zcela jasné – stát se učitelkou v MŠ. To se mi podařilo. Pracovala jsem v malé vesnické školce, která obsahovala prvky Montessori výuky. Základní principy této pedagogiky mě oslovily.

Na pozici učitelky v MŠ se mi líbí, že mohu děti rozvíjet ve všech směrech, být jim oporou a mohu jim předávat vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které budou potřebovat v průběhu celého svého života. Využiji zde svou tvořivost, kreativitu cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, chuť učit se novým věcem, neboť děti mě stále učí něčemu novému, srdečnost, svědomitost a lásku k dětem, komunikační schopnosti, protože komunikace je základem dobrého vztahu nejen mezi učitelem a dětmi, ale především mezi učitelem a rodiči.

Ve volném čase trávím ráda čas na horách, na různých výletech, ale také s knihou v ruce.

 • Bc. Veronika Forbáková

Jmenuji se Veronika a vystudovala jsem Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Práce s předškolními dětmi mě nabíjí pozitivní energií. Mám radost, že dětem mohu předávat vědomosti, zkušenosti a lásku. Montessori pedagogika mě zaujala už od začátku studia a jsem přesvědčená, že je to nejlepší způsob, jak s respektem a láskou provázet životem ty nejmenší.

Na profesi učitelky mě vždy lákala její pestrost, mohu využívat kreativitu a svou dětskou stánku osobnosti. Při práci s dětmi mohu pozorovat každý pokrok dítěte, velký i ten nejmenší. Ráda s dětmi prožívám jejich radost a učím je, jak si užít každou maličkost v životě. Jelikož sama miluji přírodu, děti se vždy snažím vést k lásce ke všemu živému, spojení s přírodou a respektu k ostatním i sobě samému. Ve třídě se vždy snažím tvořit pozitivní klima, kde se děti mohou s pocitem bezpečí učit novým věcem a zkoumat svět.

V průběhu své praxe jsem absolvovala mimo jiné kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových, který mě velmi nadchnul.
Ve svém volném čase ráda sportuji, chodím do přírody s pejskem, čtu nebo kreslím.

 • Ing. Angelika Filipová

Dnes už vím, že dítě projde během svých prvních 6 let neuvěřitelným rozvojem. Je to jeho nejdůležitější a zároveň nejzranitelnější období. Dítě milovat nestačí, děti potřebují skutečné přijetí a sebehodnotu, potřebují ty nejlepší podmínky.
Proto jsem se i já, jako máma dvou dcer, rozhodla jít jiným směrem, než mne vedlo mé studium na Ekonomické fakultě. Nadchla mne Montessori pedagogika, která mou rodinu provází již několik let.
Maria Montessori je pro mne velkým vzorem. Stala se lékařkou, pedagožkou a pomohla potřebným na úkor svého osobního života. Dokázala vytvořit jedinečný vzdělávací systém rozšířený v řadě zemí světa. A to vše v době, která ji v ničem z toho nepřála.
Studuji předškolní pedagogiku a “Montessori svět”, abych ještě více poznala ten dětský.
Těším se na tuto cestu připraveného prostředí v naší školce – s Vašimi dětmi.

“Z dobrého dětství čerpáme celý život.“

 • Mgr. Petra Grocholová

Práci s dětmi se věnuji již několik let. Studovala jsem obor Sociální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, během studia jsem získala zkušenosti v různých zařízeních pro práci s dětmi a mládeží, včetně pozice instruktorky volnočasových aktivit a chůvy v dětské skupině.

Děti mě fascinují svým pohledem na svět a energií, kterou přinášejí. Věřím, že zdravé a podnětné prostředí je klíčové pro individuální rozvoj každého dítěte, a proto mě oslovila Montessori metoda. V Montessori mateřské škole vidím vynikající příležitost k všestrannému rozvoji dětí, podpoře samostatnosti a také k poskytování opory a předávání zkušeností a dovedností pro formování jejich života.

Mimo práci s dětmi ráda čerpám energii cestováním a objevováním krás přírody. Být průvodcem dětem na začátku jejich života je pro mě naplněným snem. Těším se na každý nový den v Montessori mateřské škole!

 • Vanesa Debnárová

Vyštudovala som učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej odbornej škole. Už počas školskej praxe ma práca s deťmi veľmi bavila, hlavne výtvarné aktivity. Myslím si, že každé dieťa je jedinečné, preto k nim treba pristupovať individuálne. S radosťou sledujem ako sa deti v materskej škole rozvíjajú, nadobúdajú nové vedomosti a skúsenosti.
Vo voľnom čase rada trávim čas v prírode, varím a pečiem.

 • Mgr. Hana Gajdošíková

Logopedii jsem vystudovala na vysoké škole v Olomouci. Poté jsem pracovala v lázních Klimkovice na dětském oddělení, kde se logoped věnuje zvláště pacientům s kombinovaným postižením, nejčastěji s dětskou mozkovou obrnou, dětem po těžkých úrazech… Následovala práce v ambulanci klinické logopedie a po absolvování řady kurzů a praxí, také složení atestační zkoušky. Nyní pracuji v logopedické ambulanci v Havířově.
V rámci spolupráce s dalšími odborníky a zvláště s rodiči, pracuji nejen na nápravě výslovnosti, ale na celkovém rozvoji dítěte. Je důležité, aby děti uměly vnímat okolí, správně rozuměly tomu, co jim říkáme, zvládly vyjádřit svá přání a potřeby, uměly efektivně komunikovat…, zkrátka, aby co nejlépe uspěly v životě.

 • Erica Martinez

Howdy! I’m from Dallas, Texas and have lived in Ostrava since 2010. Growing up I was the oldest of 3 kids and always helped look after my sisters. Everyone always said I would be a good mom one day so that lead me to study Child Development and preschool education in college during which I was a nanny for a few families. Once I graduated in 2008, I started working in Kindergarten and Elementary schools and haven’t stopped since. I’ve always loved kids and I love being around them.

Teaching is a very rewarding job and working here at Montessori has been a great experience. I’m grateful to work for such a wonderful school, with great staff and great students. I spend my time in the Kindergarten classes as well as the children’s group. We sing and dance and use flashcards in a fun way to learn English vocabulary. Teaching English to the youngest here has been such a joy because they are fearless and want to learn to communicate and we have so much fun while learning!

When I’m not teaching I enjoy spending time with my daughter, going to dance classes, spending time with my friends, swimming and traveling.

 • Daniel Sargeant

Having developed a passion for the English Language and imparting the knowledge and appreciation for the vernacular through education. Dan decided to follow a path into teaching.

He currently studies English Language for Education and relishes the opportunity to share and help students in their own educational journeys.

Dan believes the Montessori way can truly develop students´ ownership in their approach to learning and their environment. Gifting students with agency and the opportunity to naturally grow.

Outside of School, Dan loves sport, especially Tennis. Being from England, he also enjoys Football and Rugby. He is regularly in the kitchen where he enjoys cooking.

 • Collin Rymer
I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší Odborná School as well as the primary and preschool levels of the Montessori school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.