Praktický život

V Montessori pedagogice je Praktický život jednou z důležitých oblastí vývoje dítěte, která se zaměřuje na rozvoj praktických dovedností, samostatnosti a seberegulace. Tato oblast je navržena tak, aby dětem poskytla možnost naučit se a cvičit dovednosti potřebné pro každodenní život a péči o sebe, své prostředí a ostatní. Praktický život je považován za základní kámen Montessori pedagogiky, protože tyto dovednosti jsou základem pro další učení a rozvoj.