Matematika

Matematika nás provází celý život a začíná již v prenatálním období, působí od narození – ne až ve škole. Výuka matematiky v Montessori školách pomáhá toto matematické myšlení a vnímání u dítěte včas podporovat.

Rozpoznat vztahy matematických zákonů a použít je, jsou vlastnosti, které odlišují člověka od jiných tvorů.
Podle Marie Montessori má myšlení a vnímání člověk matematický základ a logiku. Člověk má schopnost abstrahovat, něco si představit a argumentovat.

Matematika

Předstupeň matematiky – smyslové a konkrétní matematické pomůcky a materiály – vedou děti k „materializované abstrakci“ a pracují s nimi už v mateřské škole.
Úkolem tohoto materiálu je převádět nevědomou a nestrukturovanou informaci do strukturovaného systému.

Matematické pomůcky pro zlepšení vnímání slouží k pochopení zákonitostí světa a podpoří vynalézavost dítěte.
Materiálu k matematice je nejvíce, neboť matematika je také spojena se smyslovým zážitkem. Montessori pedagogika klade velký důraz na smyslový prožitek dítěte, na jeho experimentování a hlavně na samostatné objevování, porozumění a pochopení. To jak dítě vnímá své tělo, prostorové vztahy s okolím, dimenze ve svém okolí, to vše patří k matematice.
Matematika začíná nestrukturovaně, až později (u starších dětí cca kolem 5-6let) můžeme začít strukturovat a dávat matematický řád.

Může vás zajímat