Příběh zakladatele

Od svých 18 let jsem se jako dítě pedagogických rodičů, a ještě jako student VŠ začal věnovat oblasti vzdělávání, kdy následně dílem osudu jsem převzal řízení vysoké školy, ke kterým jsem postupně přidával několik dalších i zahraničních. Měl jsem tak možnost vytvářet podmínky a přímo naplňovat vzdělávací cíle tisíců mladých lidí v ČR i ze zahraničí, a to už v době, která byla předzvěstí dynamických změn ve vzdělávacích potřebách ve společnosti.

Inspirací pro založení prvních Montessori škol v Ostravě mně tak bylo zjištění, že v zahraničí je předškolní a školní vzdělání pro jedince zásadnější, než-li to vysoké. A protože jsem měl děti právě v předškolním období, dávalo mně to tu největší motivaci a smysl.

Koncept pro školy jsem hledal v zahraničí, následně i v Praze a školy typu Montessori se ukázaly pro vzdělávání v této době jako nejúspěšnější a nejvhodnější. Zároveň nutností bylo je i jazykově podpořit, zejména výukou angličtiny.

Nechci své děti a děti v Montessori Ostrava připravovat jen na „Cermatovské“ zkoušky a testy a studium na prestižních vysokých školách. Pro naše děti chci mnohem více, připravit je na reálný praktický život pro druhou polovinu 21. století.

Poslání

  • Posláním Montessori Ostrava škol je vzbudit v každém žákovi celoživotní lásku k učení. Poskytovat smysluplné zážitky, které plně zapojí mladou mysl do úsilí o akademickou dokonalost, samostatnost a odhodlání přispívat k našemu rychle se měnícímu společenstvu a světu.
  • Poskytovat vzdělávací zážitek, který posiluje dětskou mysl, sociální dovednosti a sebevědomí. Věříme v sílu a potenciál každého dítěte a naším posláním je zajistit, aby prospívalo. Když děti pochopí, jak se učit, stanou se nezávislými a samostatnými.
  • Základními hodnotami je poskytování kvalitního moderního vzdělávání, profesionalita učitelů, jejich individuální přístup k žákům a respektující přístup.

Vize

  • „BÝT ORGANICKOU UČÍCÍ A ZÁROVEŇ UČÍCÍ SE ŠKOLOU S KOŘENY V MONTESSORI FILOZOFII A ŠKOLOU RESPEKTUJÍCÍ GLOBÁLNÍ VÝVOJ SVĚTA, ŠKOLOU, KTERÁ JE PRO SVÉ SYSTEMATICKÉ A MODERNÍ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ RESPEKTOVÁNA A ZÁROVEŇ PŘITAŽLIVÁ, JAK PRO SVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE, TAK PRO SVÉ SPOLUPRACOVNÍKY.“
  • S globální proměnou světa měníme tvář tradičního vzdělávání. Vzdělávání je příprava na život!
  • Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní „učící a učící se školy“ jsou lidé, kteří jsou nejcennějším kapitálem, které škola má. Učící se organizace (Learning Organization) jsou dynamickým systémem, který funguje na základě adaptace a zlepšování organizace jako celku. V takové organizaci – škole lidé zlepšují své schopnosti dosahovat požadovaných výsledků, učí se, jak se učit společně s ostatními. Učící se škola se vyznačuje systémovým myšlením, kulturou organizace, nadšením kvalitních zaměstnanců, pozitivním a profesionálním přístupem a je zárukou naplnění vize školy.

Radan Jünger, zakladatel Montessori Ostrava

Může vás zajímat