Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne 4. 5. 2023 (15-17h)

pro pracoviště (MŠ Matrosovova i MŠ Bílovecká)

Individuální termín prohlídky si domluvte na tel.: 739 527 100, nebo na emailové adrese info@montessoriostrava.cz

Organizace zápisu do mateřské školy Montessori Ostrava.

K zápisu je nutné přinést:

 • Vyplněný formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTĚ (stáhnout)
 • Potvrzení od lékaře (je součástí ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

K zápisu můžete přijít i se svým dítětem. Během realizace zápisu si můžete prohlédnout prostory a vybavení naší školy, vaše dítě si vyzkouší práci s Montessori pomůckami.

Důležité upozornění:

 • O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy.
 • Po zápisu budou rodiče písemně vyrozuměni o přijetí/nepřijetí dítěte nejpozději do 30 pracovních dnů od realizace zápisu, viz správní řád.
 • Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škola a podle stanovených kritérií v určeném pořadí.
 • Směrnice pro přijímání dětí a kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou ke stažení zde: SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
 • Pořadí přijetí žádosti v období zápisu nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Přijímáme děti i během celého školního roku.

 • Přijďte se k nám podívat se svým dítětem a zapojte své dítě do výuky „na zkoušku“.
 • Kontaktujte nás a rádi Vám naši školu představíme.

_DSC9586

Realizace zápisu

 • Rodiče se dostaví k zápisu dětí do MŠ v termínu vyhlášeném ředitelkou mateřské školy a chváleného zřizovatelem, kterým je firma MONTE VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. Termín zápisu je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn ve vývěsce mateřské školy umístěné v prostorách školy nebo na webových stránkách.
 • Účast dítěte u zápisu není nutná.
 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok (se zahájením docházky od září) probíhá v období od 2. května do 16. května daného školního roku.
 • V období před zápisem pořádáme tzv. „Dny otevřených dveří“, kdy mají rodiče možnost vstupovat do tříd, pozorovat dění ve třídě a poté získat veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího programu školy a organizace školy.
 • Rodičům a zájemcům o předškolní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

 • 1) Potvrzení od lékaře pro děti a dorost o pravidelných očkováních. Tento dokument je důležitým dokladem, že dítě je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se do evidenčního listu dítěte). V případě, že dítě není očkováno požadovaným očkování do 6let věku (stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví), doloží rodič potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé vykonávat docházku do mateřské školy a není ohrožujícím faktorem pro zdraví dětského kolektivu třídy. Jedná se pouze o případy, že má dítě individuální očkovací plán a dané očkování je odloženo či jinak nahrazeno (za těchto podmínek je odpovídající osobou lékař dítěte nikoliv ředitelka školy). V případě, že dítě není očkováno dle rozhodnutí rodičů a lékař nepotvrdí, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu, není možné dítě přijmout. Odkaz na aktuální očkovací kalendář.
 • 2) rodný list dítěte
 • 3) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

 

_DSC9250

Může vás zajímat