Sportujeme!

Kroužek Sportík nám pokračuje i v 2.pololetí. U dětí se snažíme rozvíjet pohybovou všestrannost a podporovat zájem o sport. Pokračujeme v projektu Se Sokolem do života :).