biflování vs. pochopení učiva

Biflování vs. učení – Kudy vede správná cesta?

Šťastný ten, kdo může říci, že učení je pro něj zábava. My ostatní jej většinou bereme jako nutné zlo. Jen si vzpomeňte na své dětství. Mnohem více jsme si dali práci s tím, jak najít tu správnou kličku, metodu nebo tahák, abychom si zkrátili čas nad knihami a zápisky ze sešitů a přitom měli co nejlepší…