DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, milé děti,  blíží se doba zápisů do škol, a proto bychom Vás rádi pozvali do naší mateřské a základní školy MONTE u příležitosti  „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se uskuteční dne 23. 3. 2017 od 14.00 hod. – 17.00 hod.  Pokud vybíráte pro své dítě školu, přijďte se také podívat k nám. Představíme Vám prostory…

Slavnostně začínáme…

Dnes poprvé  do lavic naší Základní školy MONTE usedli první žáci. Přestřižením červené stuhy a za zvuku fanfár jsme slavnostně otevřeli naši novou základní školu. Společně jsme zahájili školní rok 2016/2017. Žáci složili slib prvňáčků, převzali medaile a splnili první aktivity, které se nesly v Montessori duchu. S rodiči jsme mohli sledovat nadšení v očích…