ZŘIZOVATEL

Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péči se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků byl pečlivě vybrán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitelé, asistentky nebo rodilé mluvčí. Všem je nám blízká Montessori pedagogika a ztotožňujeme se s krédem Marie Montessori – Pomoz mi, abych to dokázal sám.o láskou, rozdává lásku.

METODIK MONTESSORI PEDAGOGIKY / VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY SVINOV

  • MgA. Hana Pernická

Montessori pedagogika mi dává smysl, který vidím ve třídě každý den, možnost rozvinout potenciál každého dítěte skrze připravené prostředí třídy a vidět spokojenost a štěstí v očích dítěte. Pracuji s dětmi již několik let, baví mě doprovázet je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Kromě Národního diplomového kurzu Montessori a kurzu Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových jsem absolvovala mezinárodně certifikovaný Montessori diplomový kurz AMI pro věk 3–6 u trenérky Eliny Rautasalo. S mateřskou školou Montessori Ostrava již spolupracuji delší čas, proto jsem s radostí přijala nabídku užší spolupráce na pozici metodika Montessori vzdělávání a možnost doprovázet děti v této mateřské škole v roli Montessori průvodce.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY HULVÁKY

  • Bc. Aneta Chalupová

Je učitelkou třídy Monte. Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na tělesnou výchovu. Inspirací pro toto povolání jí byla radost z činností s dětmi. Na profesi učitelky ji nejvíc baví její pestrost a fakt, že je součástí života dítěte v předškolním věku, tedy v nejdůležitější etapě života. Baví ji, jak může pozorovat , jak se děti učí novým věcem, jak se učí správně jednat a žít a poznávat své možnosti v různých životních etapách. Je kreativní a s oblibou se dále vzdělává ve speciální pedagogice a psychologii. V mateřské škole vede kroužek Sportík. Mimo jiné ráda chodí po horách a sportuje.

  • Jana Pešatová

Celý život mne to k dětem táhlo, fascinoval mě jejich pohled na svět, energie a zvědavost, pokud dětem dáme to správné prostředí, překvapí nás svou samostatností a nedokáží nás udivovat, a proto si myslím, že Montessori prostředí dá každému dítku individuální prostor k objevení samo sebe. Střední škola grafického designu mi dala základ a všeobecný přehled, ale již při studiu jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, proto mě další kroky vedly ke studiu předškolní pedagogiky.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 0 – 3 u trenérky Heidi Philippart.
S Montessori prostředím pracuji již 3 roky, a tak jsem byla velmi nadšená s přijetím jako Montessori pedagog do školky v Ostravě a vzdělávat tak děti v této mateřské škole.

,,V dítěti leží osud budoucnosti.’’ – M. Montessori

  • Denisa Tománková, DiS.

Během svého studia na gymnáziu jsem se začala aktivně věnovat hlídání děti a postupně se z této moji radosti stala náplň pro mou budoucí práci učitelky v MŠ. Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole. Děti jsou pro mě radost a proto mě baví s nimi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Jsem ráda, že můžu být součástí tak důležité životní etapy pro dítě. Během svého volna chodím čerpat energii na hory s mým čtyřnohým kamarádem.

  • Ing. Kateřina Muroňová, DiS.

Má studijní léta započala studiem na VŠB oborem ekonomika a řízení v oblasti surovin na fakultě HGF. Vždy mě to táhlo k dětem, a proto jsem během studia na VŠB začala současně studovat i na VOŠ v Ostravě obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po absolvování VOŠ byly mé další kroky zcela jasné – stát se učitelkou v MŠ. To se mi podařilo. Pracovala jsem v malé vesnické školce, která obsahovala prvky Montessori výuky. Základní principy této pedagogiky mě oslovily.

Na pozici učitelky v MŠ se mi líbí, že mohu děti rozvíjet ve všech směrech, být jim oporou a mohu jim předávat vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které budou potřebovat v průběhu celého svého života. Využiji zde svou tvořivost, kreativitu cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, chuť učit se novým věcem, neboť děti mě stále učí něčemu novému, srdečnost, svědomitost a lásku k dětem, komunikační schopnosti, protože komunikace je základem dobrého vztahu nejen mezi učitelem a dětmi, ale především mezi učitelem a rodiči.

Ve volném čase trávím ráda čas na horách, na různých výletech, ale také s knihou v ruce.

  • Bc. Veronika Forbáková

Jmenuji se Veronika a vystudovala jsem Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Práce s předškolními dětmi mě nabíjí pozitivní energií. Mám radost, že dětem mohu předávat vědomosti, zkušenosti a lásku. Montessori pedagogika mě zaujala už od začátku studia a jsem přesvědčená, že je to nejlepší způsob, jak s respektem a láskou provázet životem ty nejmenší.

Na profesi učitelky mě vždy lákala její pestrost, mohu využívat kreativitu a svou dětskou stánku osobnosti. Při práci s dětmi mohu pozorovat každý pokrok dítěte, velký i ten nejmenší. Ráda s dětmi prožívám jejich radost a učím je, jak si užít každou maličkost v životě. Jelikož sama miluji přírodu, děti se vždy snažím vést k lásce ke všemu živému, spojení s přírodou a respektu k ostatním i sobě samému. Ve třídě se vždy snažím tvořit pozitivní klima, kde se děti mohou s pocitem bezpečí učit novým věcem a zkoumat svět.

V průběhu své praxe jsem absolvovala mimo jiné kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových, který mě velmi nadchnul.
Ve svém volném čase ráda sportuji, chodím do přírody s pejskem, čtu nebo kreslím.

  • Karolina Sochová, DiS.

Nejpodstatnější je zmínit, že od doby co pracuji ve školce vím, že velkou část smyslu mého života vidím ve své práci… konkrétněji v dětech. Ony skrze mě poznávají svět a začínají jej chápat. A v jistém smyslu to funguje i naopak – díky nim vidím i já život jinak.

Snažím se budovat v nich základy pro jejich víru v sebe sama a probouzet v nich zájem o svět, život – a vše co mohou představovat a nabízet. Aby se o vše kolem sebe zajímali, zkoumali to, našli si k tomu vztah, viděli v tom smysl a nevzdávali se.

Vím, že jsem v oboru „nováček“, ale těším se na vše, čím si s dětmi ještě budu moci projít. Protože nejde jen o cíl, ale o samotnou cestu.

  • Erica Martinez

Působí na třídě Monte a je rodilou mluvčí, pochází z Dallasu, USA. V Ostravě bydlí se svou dcerou již 9 let a stále se učí česky. Ve volném čase ráda tancuje latinsko-americké tance a swing. Je instruktorkou Zumby pro dospělé a děti. Ráda chodí na procházky po horách, plave, chodí do kina a věnuje se své dceři.

  • Daniel Sargeant

Having developed a passion for the English Language and imparting the knowledge and appreciation for the vernacular through education. Dan decided to follow a path into teaching.

He currently studies English Language for Education and relishes the opportunity to share and help students in their own educational journeys.

Dan believes the Montessori way can truly develop students´ ownership in their approach to learning and their environment. Gifting students with agency and the opportunity to naturally grow.

Outside of School, Dan loves sport, especially Tennis. Being from England, he also enjoys Football and Rugby. He is regularly in the kitchen where he enjoys cooking.

  • Collin Rymer
I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší Odborná School as well as the primary and preschool levels of the Montessori school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.