ZŘIZOVATEL, ŘEDITEL

Ostravský patriot, inovátor, kreativec, podnikatel a pedagog, který v letech 2010-2019 vybudoval a řídil největší vzdělávací holding škol v České republice.
Po úspěšném exitu z vysokého školství se, v roli rodiče svých dětí, který chce jejich vzdělávání aktivně ovlivnit, věnuje rozvoji předškolních a školských zařízení. Za cíl si klade vytvořit moderní školské instituce, které reagují na měnící se vzdělávací potřeby a tvoří jinou volbu k místy zastaralému tradičnímu vzdělávacímu systému. Svou vizi založil na celosvětovém a respektovaném vzdělávacím systému Montessori pedagogiky. Absolvoval mezinárodně certifikovaný kurz AMI pro Montessori ředitele, který vedli Sue Pritzker and Eder Cuevas.
„Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků je nekonečným procesem hledání, a je pečlivě vybírán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitele, asistentky nebo rodilé mluvčí.“
Základními kameny Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava jsou zapálení učitelé, nové přístupy, moderní trendy a zároveň kombinace osvědčených metod z klasické didaktiky a Montessori pedagogiky, s důrazem na výuku cizích jazyků.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY HULVÁKY

  • Bc. Aneta Chalupová

Je učitelkou třídy Monte. Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na tělesnou výchovu. Inspirací pro toto povolání jí byla radost z činností s dětmi. Na profesi učitelky ji nejvíc baví její pestrost a fakt, že je součástí života dítěte v předškolním věku, tedy v nejdůležitější etapě života. Baví ji, jak může pozorovat , jak se děti učí novým věcem, jak se učí správně jednat a žít a poznávat své možnosti v různých životních etapách. Je kreativní a s oblibou se dále vzdělává ve speciální pedagogice a psychologii. V mateřské škole vede kroužek Sportík. Mimo jiné ráda chodí po horách a sportuje.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 3 – 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ UČITELKY

  • Jana Pešatová

Celý život mne to k dětem táhlo, fascinoval mě jejich pohled na svět, energie a zvědavost, pokud dětem dáme to správné prostředí, překvapí nás svou samostatností a nedokáží nás udivovat, a proto si myslím, že Montessori prostředí dá každému dítku individuální prostor k objevení samo sebe. Střední škola grafického designu mi dala základ a všeobecný přehled, ale již při studiu jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, proto mě další kroky vedly ke studiu předškolní pedagogiky.

Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI – asistentský kurz pro věk 0 – 3 u trenérky Heidi Philippart.
S Montessori prostředím pracuji již 3 roky, a tak jsem byla velmi nadšená s přijetím jako Montessori pedagog do školky v Ostravě a vzdělávat tak děti v této mateřské škole.

,,V dítěti leží osud budoucnosti.’’ – M. Montessori

  • Denisa Tománková, DiS.

Během svého studia na gymnáziu jsem se začala aktivně věnovat hlídání děti a postupně se z této moji radosti stala náplň pro mou budoucí práci učitelky v MŠ. Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole. Děti jsou pro mě radost a proto mě baví s nimi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Jsem ráda, že můžu být součástí tak důležité životní etapy pro dítě. Během svého volna chodím čerpat energii na hory s mým čtyřnohým kamarádem.

  • Ing. Kateřina Muroňová, DiS.

Má studijní léta započala studiem na VŠB oborem ekonomika a řízení v oblasti surovin na fakultě HGF. Vždy mě to táhlo k dětem, a proto jsem během studia na VŠB začala současně studovat i na VOŠ v Ostravě obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po absolvování VOŠ byly mé další kroky zcela jasné – stát se učitelkou v MŠ. To se mi podařilo. Pracovala jsem v malé vesnické školce, která obsahovala prvky Montessori výuky. Základní principy této pedagogiky mě oslovily.

Na pozici učitelky v MŠ se mi líbí, že mohu děti rozvíjet ve všech směrech, být jim oporou a mohu jim předávat vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které budou potřebovat v průběhu celého svého života. Využiji zde svou tvořivost, kreativitu cílevědomost, vytrvalost, samostatnost, chuť učit se novým věcem, neboť děti mě stále učí něčemu novému, srdečnost, svědomitost a lásku k dětem, komunikační schopnosti, protože komunikace je základem dobrého vztahu nejen mezi učitelem a dětmi, ale především mezi učitelem a rodiči.

Ve volném čase trávím ráda čas na horách, na různých výletech, ale také s knihou v ruce.

  • Bc. Veronika Forbáková

Jmenuji se Veronika a vystudovala jsem Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Práce s předškolními dětmi mě nabíjí pozitivní energií. Mám radost, že dětem mohu předávat vědomosti, zkušenosti a lásku. Montessori pedagogika mě zaujala už od začátku studia a jsem přesvědčená, že je to nejlepší způsob, jak s respektem a láskou provázet životem ty nejmenší.

Na profesi učitelky mě vždy lákala její pestrost, mohu využívat kreativitu a svou dětskou stánku osobnosti. Při práci s dětmi mohu pozorovat každý pokrok dítěte, velký i ten nejmenší. Ráda s dětmi prožívám jejich radost a učím je, jak si užít každou maličkost v životě. Jelikož sama miluji přírodu, děti se vždy snažím vést k lásce ke všemu živému, spojení s přírodou a respektu k ostatním i sobě samému. Ve třídě se vždy snažím tvořit pozitivní klima, kde se děti mohou s pocitem bezpečí učit novým věcem a zkoumat svět.

V průběhu své praxe jsem absolvovala mimo jiné kurz Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových, který mě velmi nadchnul.
Ve svém volném čase ráda sportuji, chodím do přírody s pejskem, čtu nebo kreslím.

  • Kristýna Pavelková

Mám štěstí, že můžu být součástí světa dětí. Né, vždy tomu tak bylo. Ze začátku jsem se vydala úplně jiným směrem. Studovala jsem Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku a poté bakalářský obor Kartografii a geoinformatiku v Ostravě. Mám nesmírně ráda dobrodružství a poznávání nových destinací, a proto jsem se vydala do USA, kde jsem získala mnoho zkušeností s dětmi. Pochopila jsem, že je to směr, kterým se chci vydat. Nyní pracuji jako asistentka pedagoga a jsem vděčná za tuto příležitost, díky které si můžu splnit své sny. Ve volném čase ráda sportuji a trávím čas v přírodě na horách. Miluji chvíle, kdy si můžu udělat hrnek kávy a přečíst si pár řádků z knížky, které mě obohatí novými myšlenkami. Věřím, že je důležité se starat o svou psychickou a fyzickou stránku, a proto jsem začala praktikovat jógu cvičení.

  • Ing. Angelika Filipová

Dnes už vím, že dítě projde během svých prvních 6 let neuvěřitelným rozvojem. Je to jeho nejdůležitější a zároveň nejzranitelnější období. Dítě milovat nestačí, děti potřebují skutečné přijetí a sebehodnotu, potřebují ty nejlepší podmínky.
Proto jsem se i já, jako máma dvou dcer, rozhodla jít jiným směrem, než mne vedlo mé studium na Ekonomické fakultě. Nadchla mne Montessori pedagogika, která mou rodinu provází již několik let.
Maria Montessori je pro mne velkým vzorem. Stala se lékařkou, pedagožkou a pomohla potřebným na úkor svého osobního života. Dokázala vytvořit jedinečný vzdělávací systém rozšířený v řadě zemí světa. A to vše v době, která ji v ničem z toho nepřála.
Studuji předškolní pedagogiku a “Montessori svět”, abych ještě více poznala ten dětský.
Těším se na tuto cestu připraveného prostředí v naší školce – s Vašimi dětmi.

“Z dobrého dětství čerpáme celý život.“

  • Erica Martinez

Působí na třídě Monte a je rodilou mluvčí, pochází z Dallasu, USA. V Ostravě bydlí se svou dcerou již 9 let a stále se učí česky. Ve volném čase ráda tancuje latinsko-americké tance a swing. Je instruktorkou Zumby pro dospělé a děti. Ráda chodí na procházky po horách, plave, chodí do kina a věnuje se své dceři.

  • Daniel Sargeant

Having developed a passion for the English Language and imparting the knowledge and appreciation for the vernacular through education. Dan decided to follow a path into teaching.

He currently studies English Language for Education and relishes the opportunity to share and help students in their own educational journeys.

Dan believes the Montessori way can truly develop students´ ownership in their approach to learning and their environment. Gifting students with agency and the opportunity to naturally grow.

Outside of School, Dan loves sport, especially Tennis. Being from England, he also enjoys Football and Rugby. He is regularly in the kitchen where he enjoys cooking.

  • Collin Rymer
I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší Odborná School as well as the primary and preschool levels of the Montessori school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.