ZŘIZOVATEL

Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péči se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků byl pečlivě vybrán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitelé, asistentky nebo rodilé mluvčí. Všem je nám blízká Montessori pedagogika a ztotožňujeme se s krédem Marie Montessori – Pomoz mi, abych to dokázal sám.o láskou, rozdává lásku.

METODIK MONTESSORI PEDAGOGIKY

  • MgA. Hana Pernická

Montessori pedagogika mi dává smysl, který vidím ve třídě každý den, možnost rozvinout potenciál každého dítěte skrze připravené prostředí třídy a vidět spokojenost a štěstí v očích dítěte. Pracuji s dětmi již několik let, baví mě doprovázet je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Kromě Národního diplomového kurzu Montessori a kurzu Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových jsem absolvovala mezinárodně certifikovaný Montessori diplomový kurz AMI pro věk 3–6 u trenérky Eliny Rautasalo. S mateřskou školou Montessori Ostrava již spolupracuji delší čas, proto jsem s radostí přijala nabídku užší spolupráce na pozici metodika Montessori vzdělávání a možnost doprovázet děti v této mateřské škole v roli Montessori průvodce.

VEDOUCÍ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Bc. Martina Schönwälder

Jsem z celého srdce přesvědčena, že to, co dětem dáme v dětství, je základ pro jejich budoucí schopnost projít životem a jeho nástrahami s klidnou myslí a otevřeným srdcem. V této výbavě nesmí chybět bezpodmínečná láska a hranice, dávající tolik potřebný pocit bezpečí.

To je důvod, proč se již několik let zabývám pedagogikou a jejími alternativními směry. Mezi mé studijní zájmy patří rovněž i komparativní pedagogika. Zajímá mě, jak to dělají jinde ve světě.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Alternativní představuje ve svém výkladu jinou možnost. Na alternativní směry tedy můžeme nahlížet tak, že to, co je ustálené, platné a stále používané, nemusí být vhodné pro všechny jedince. Tento pohled považuji za klíčový. A jsem vděčná, že již několik let, i u nás v České republice, můžeme našim dětem tyto alternativní způsoby vzdělávání nabízet. Sama jsem této možnosti využila u obou svých dětí a nyní zároveň i jako pedagog v Montessori mateřské škole.

Osobnost Marie Montessori u mne vzbuzuje hlubokou úctu a respekt. Plně se ztotožňuji s jejím pohledem na svět a na děti vyjádřeným následujícím citátem:

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele.“ 

  • Bc. Aneta Chalupová

Je učitelkou třídy Monte. Vystudovala obor učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na tělesnou výchovu. Inspirací pro toto povolání jí byla radost z činností s dětmi. Na profesi učitelky ji nejvíc baví její pestrost a fakt, že je součástí života dítěte v předškolním věku, tedy v nejdůležitější etapě života. Baví ji, jak může pozorovat , jak se děti učí novým věcem, jak se učí správně jednat a žít a poznávat své možnosti v různých životních etapách. Je kreativní a s oblibou se dále vzdělává ve speciální pedagogice a psychologii. V mateřské škole vede kroužek Sportík. Mimo jiné ráda chodí po horách a sportuje.

  • Adéla Čandasová

Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku v Krnově.
Mám moc ráda přírodu, nacházím v ní svou podstatu a harmonii. Hraji na zobcovou flétnu od 6 let, zpívám a teď se učím na kytaru. Cvičím jógu, falun gong, ráda chodím s dalekohledem do přírody a ráda i cvičím v přírodě. Doufám, že mé zkušenosti zúročím při práci s dětmi. Absolvovala jsem Montessori kurz pro školky a pracovala jsem v Montessori škole v Opavě. Do pár vět sepsat svou bytost a svůj život je náročné, asi by to vydalo na knihu🙂Ale to nejdůležitější je, že se ráda věnuji dětem a práci s nimi.

Její motto: ,,Děti jsou nepopsaný list, potřebují mít krásný a veselý obraz, aby byly v životě šťastné, nemalujme jim tam žádné hrůzy“

  • Adéla Dudková
Je učitelkou dětí ve třídě Benja. Má vystudovanou Střední pedagogickou školu sv. Anežky České v Odrách, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Již od dětství se věnovala hře na zobcovou flétnu, na kterou, s malými přestávkami, hraje dodnes a není ji cizí ani klavír. Ráda tančí, zpívá a fotografuje.
Má dvě malé děti, které také navštěvují montessori třídu.
Díky její dobrodružné povaze ráda se svou rodinou kempuje na různých místech ČR a  často jezdí na výlety.
Je milovnice přírody a k ůcte k naši Zemi se snaží vést i své děti.
Před nástupem na MD pracovala 4 roky v běžné mateřské škole, kde ji úplně nevyhovoval systém vzdělávání a momentálně zkouší jít jiným směrem.

Její moto: Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.

  • Erica Martinez

Působí na třídě Monte a je rodilou mluvčí, pochází z Dallasu, USA. V Ostravě bydlí se svou dcerou již 9 let a stále se učí česky. Ve volném čase ráda tancuje latinsko-americké tance a swing. Je instruktorkou Zumby pro dospělé a děti. Ráda chodí na procházky po horách, plave, chodí do kina a věnuje se své dceři.

  • Collin Rymer
I’m very excited to be a part of the fine group of teachers, staff, and students at both the upper levels of the Vyšší Odborná School as well as the primary and preschool levels of the Montessori school downstairs. Engaging with children educationally and emotionally in the classroom has become a passion for me over the years, a passion which I am happy to bring to the students here. My goal is to teach my native language, English, to students through humor, music, history, art, and literature—and through other mediums which make learning a language more natural and enjoyable.
I was born in the mountain town of Bend, Oregon, in the United States. I grew up skiing, snowboarding, hiking, camping, climbing mountains, cycling, mountain biking, running, and playing music. I’m still very passionate about all of these activities and try to still do most of them while living in Ostrava. I moved here in 2012, and have been teaching at the elementary and adult levels since then; before that, I graduated with a Bachelor of Arts degree in English Literature from the University of Oregon. During a brief stint in Prague, I completed an intensive TEFL program with Oxford TEFL.
I enjoy living in Ostrava with my lovely newly-wedded wife, Tereza, and my wild, yet thoroughly cute and enjoyable cat, Luna.
  • Bc. Tereza Horáková

Jsem asistentka pedagoga a studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky v Ostravě. Vždy se mi líbila myšlenka dělat věci trošku jinak a proto se mi moc líbí koncept Montesorri. Každé dítě je jedinečné a na to nesmíme zapomínat. V mém volném čase se věnuji samostudiu psychologie, ekologie a rozvoji osobnosti, zároveň maluji, neustále něco tvořím a starám se o svou malou zahrádku. Miluji přírodu a myslím si, že není nic důležitějšího než se ji snažit zachovat pro budoucí generace.

Její moto: Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. – Seneca

Desatero, kterým se řídí náš tým

Je-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.

Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.

Ale žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.

Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.

Zná-li dítě úspěch, naučí se věřit si a oceňovat druhé.

Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit a důvěřovat.

Je-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Je-li dítě obklopeno láskou, rozdává lásku.