NABÍDKA KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – běží
 • SPORTÍK – běží
 • KERAMIKA – běží
 • FLÉTNIČKA

Přihlašte své dítě do našich kroužků. Do kroužků přijímáme také děti z široké veřejnosti (i z jiných zařízení). Své děti můžete přihlašovat do 15.02. 2020 (pro II. pol.) v kanceláři školy u p. Palarčíkové. přihlášení dítěte je na základě odevzdání řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Podle počtu přihlášených dětí do jednotlivých kroužků se budou kroužky otevírat, proto časový rozpis realizace kroužků bude upřesněn.

Každý z kroužků je realizován 1x týdně 1 vyučovací hodinu (45 min.) v odpoledních hodinách.

 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ:

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí.

Trénink probíhá jednotlivě, lektor klade důraz na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče. Kromě speciálních logopedických cvičení je součástí i procvičování říkanek, básniček a písniček.

Řeč se u dítěte vyvíjí postupně. Do čtyř let se rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se vyjadřovací obratnost. Kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně jednoduché hlásky a je důležité rozlišovat, jakým způsobem dítě tyto hlásky tvoří. Výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči.

Náplň výuky:

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek. Pomáhají dětem předškolního věku rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Kromě toho logopedie podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť.
Lektor bude s rodiči úzce spolupracovat a informovat je o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každý účastník obdrží metodické listy pro procvičování doma s rodiči.

Na kroužek s sebou:

 • psací potřeby
 • poznámkový blok/sešit

Vedeno lektorkou: spol. Kroužky – Anna Hájková

CENA: 1000,- Kč                    (10 lekcí)

DEN: čtvrtek, dle individuálního harmonogramu

 

 •  KERAMIKA

Práce s hlínou u dětí rozvíjí jemnou motoriku a zlepšuje manuální zručnost. Děti se naučí tvarovat, modelovat a barvit. Přirozenou formou rozvíjí estetické cítění a kreativní myšlení.

Cena: 1200,-

Na kroužek s sebou: zástěrku

Vedeno lektorem ze spol. Rytmik

DEN: Úterý, v čase 15:15 – 16:00

 • SPORTÍK

Cílem kroužku je pohybová průprava dětí k různým sportovním aktivitám, ale zároveň vést děti ke zdravému držení těla.  Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. V tomto kroužku si děti osvojí základní pozice jógy pro děti, budou se zdokonalovat v hrubé  motorice formou cvičení v překážkových drahách, cvičení na nářadí, ale především užívat si radost z pohybu.

Kroužek vede lektor: Julie Koželuhová, učitelka MŠ

Na kroužek:

 • vhodné oblečení na sport (pevná obuv, tepláky, tričko, mikina)

CENA: 1000,- Kč                                (10 lekcí)

DEN: Pondělí, 14:45 – 15:30

 

 •  FLÉTNIČKA

Hra na flétnu děti učí správnému dýchání, práci s dechem, jemné motorice, citu pro hudbu. Flétna má líbezný hlas, který zároveň děti uklidňuje. Hravou formou se také naučí, kromě správného dýchání, spoustu jednoduchých písní. Maximální počet dětí ve skupince je 8.

Vedeno lektorem: Adéla Šalamonová, učitelka ZŠ Montessori Ostrava

CENA: 1000,- Kč

DEN: Čtvrtek, 14:30 – 15:15