NABÍDKA KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – běží
 • SPORTÍK – běží
 • KERAMIKA – běží
 • KUCHTÍK – z důvodu nízkého počtu zájemců neotevřeno 
 • HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ – běží

Přihlašte své dítě do našich kroužků. Do kroužků přijímáme také děti z široké veřejnosti (i z jiných zařízení). Své děti můžete přihlašovat do 27. 09. 2019 (pro I. pol.) v kanceláři školy u p. Palarčíkové. přihlášení dítěte je na základě odevzdání řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Podle počtu přihlášených dětí do jednotlivých kroužků se budou kroužky otevírat, proto časový rozpis realizace kroužků bude upřesněn.

Každý z kroužků je realizován 1x týdně 1 vyučovací hodinu (45 min.) v odpoledních hodinách.

 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ:

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí.

Trénink probíhá jednotlivě, lektor klade důraz na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče. Kromě speciálních logopedických cvičení je součástí i procvičování říkanek, básniček a písniček.

Řeč se u dítěte vyvíjí postupně. Do čtyř let se rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se vyjadřovací obratnost. Kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně jednoduché hlásky a je důležité rozlišovat, jakým způsobem dítě tyto hlásky tvoří. Výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči.

Náplň výuky:

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek. Pomáhají dětem předškolního věku rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Kromě toho logopedie podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť.
Lektor bude s rodiči úzce spolupracovat a informovat je o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každý účastník obdrží metodické listy pro procvičování doma s rodiči.

Na kroužek s sebou:

 • psací potřeby
 • poznámkový blok/sešit

CENA: 1000,- Kč                    (10 lekcí)

 •  KERAMIKA

Práce s hlínou u dětí rozvíjí jemnou motoriku a zlepšuje manuální zručnost. Děti se naučí tvarovat, modelovat a barvit. Přirozenou formou rozvíjí estetické cítění a kreativní myšlení.

Cena: 1200,-

Vedeno lektorem ze spol. Rytmik

 • SPORTOVNÍ HRY 

Popis:

Cílem kroužku je pohybová průprava dětí k různým sportovním aktivitám, ale zároveň vést děti ke zdravému držení těla.  Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. V tomto kroužku si děti osvojí základní pozice jógy pro děti, budou se zdokonalovat v hrubé  motorice ale především užívat si radost z pohybu.

Kroužek vede lektor: Julie Koželuhová

Na kroužek:

 • vhodné oblečení na sport (pevná obuv, tepláky, tričko, mikina)

CENA: 1000,- Kč                                (10 lekcí)

 

 •  HUDEBNĚ – DRAMATICKÝ

 • V tomto kroužku se seznámíme s různými dramatickými žánry. Budeme zpívat, tancovat, improvizovat, dramatizovat, také hrát loutkové divadlo, stínové divadlo a mnoho dalšího. Naučíme se vyrábět jednoduché loutky. Ukončením kroužku bude velké divadelní představení pro rodiče, příbuzné a všechny, kdo budou mít zájem.

CENA: 1000,-

 

 • KUCHTÍK 

 • V této zájmové aktivitě se děti budou zdokonalovat v činnostech potřebných v kuchyni – krájení, strouhání, servírování, porcování, zdobení, vážení aj…

Cena: 1500,- 

Včetně surovin, které bude zajišťovat MŠ.

Kroužek vede lektor: Julie Koželuhová, pedagog MŠ